Privatlivspolitik

MOMENT GROUP værner om din personlige integritet. Vi stræber derfor altid efter at beskytte dine personlige oplysninger på bedste vis og følge gældende databeskyttelsesregler. Med denne privatlivspolitik ønsker vi at informere dig om, hvordan dine personlige oplysninger behandles af MOMENT GROUP og virksomhedens datterselskaber*, eventsteder* og samarbejdspartnere (herefter benævnt MG).

*Nuværende virksomheder og eventsteder er 2Entertain AB, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Ladies Night, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, Oscarsteatern, Showtic, The Concept, The Theater, Vallarnas Friluftsteater, Wallmans og Wallmans Group men kan ændre sig.

BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM DU GIVER TIL OS

Når du giver dit samtykke til MG, afgiver du visse informationer om dig selv til os. Du afgiver også informationer ved køb samt ved anden kontakt med os (f.eks. kundeservice). Du kan også afgive informationer af andre årsager.

PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM DU GIVER TIL OS

Når du giver dit samtykke til MG, afgiver du visse informationer om dig selv til os. Du afgiver også informationer ved køb samt ved anden kontakt med os (f.eks. kundeservice). Du kan også afgive informationer af andre årsager.

PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER OM DIG

For at vedligeholde vores kunderegister og opretholde en god kundepleje anvender MG en godkendt leverandør til automatisk indhentning af dine personlige oplysninger hos folkeregisteret.

FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

MG kan behandle dine personlige oplysninger, enten fordi du accepterer det, eller fordi det er påkrævet i henhold til lov eller bestemmelser. Det er helt frivilligt, om du vil give samtykke til behandling af dine personlige oplysninger, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Vi behandler dine personlige oplysninger til følgende formål, hvis du har givet samtykke til det:

  • At sende nyhedsbrev og anden markedsføring til dig
  • At forbedre vores kommunikation, service, produkter og services
  • At holde vores kunderegister opdateret med den aktuelle adresse via dit personnummer
  • At kunne tilpasse MG’s hjemmesider efter din adfærd og dine præferencer.

DIREKTE MARKEDSFØRING

Hvis du giver dit samtykke til det, vil MG behandle dine personlige oplysninger til markedsføringsformål. Dine oplysninger kan blive anvendt til direkte markedsføring, nyhedsbreve, kundeundersøgelser samt statistiske formål og kan blive brugt til at sende post via brev, e-mail, sms samt andre digitale kanaler, indtil du tilbagekalder dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved kontakt til vores kundeservice eller via afmeldingslinket i e-mail og nyhedsbrev. Vi følger markedsføringslovens retningslinjer vedrørende reklamer til børn.

PROFILERING

Hvis du giver dit samtykke til det, vil MG behandle dine personlige oplysninger for at analysere din købshistorik, købsadfærd og din adfærd på vores datterselskabers hjemmesider med det formål at få mere viden om dig som kunde og vores kunder generelt samt for at kunne forbedre vores tilbud (profilering). Til samme formål kan vi også behandle eventuelle personlige anmodninger eller præferencer, som du har oplyst os, f.eks. information om at du har børn eller er interesseret i en særlig varekategori. Det gør vi ved at analysere, hvilke køb du har foretaget tidligere og hvilke varer, du kiggede på eller lagde i indkøbskurven. Baseret på denne information kommunikerer vi målrettede budskaber til dig.

Vi behandler dine personlige oplysninger til følgende formål for at opfylde juridiske forpligtelser:

  • At give dig information om dine køb på MG’s hjemmesider, f.eks. ordrebekræftelser, leveringsoplysninger osv.
  • At levere dine køb på MG’s hjemmesider eller på fysisk salgssted til din angivne adresse
  • At kunne modtage betaling for dine køb, hvis du valgte at betale med faktura
  • At kunne tilbyde digitale kvitteringer for dine køb
  • At opfylde krav i henhold til eksempelvis den svenske regnskabslov og forbrugerlov.
  • At opfylde vores aftale eller vores forpligtelser i forhold til dig.

INFORMATION OM COOKIES

MG anvender cookies for at forbedre din kundeoplevelse og give dig relevante informationer og tilbud. Cookien giver os også information om, om du har besøgt hjemmesiden tidligere, og hvilke af vores sider du har været inde på. En cookie er en lille tekstfil, som sendes fra en hjemmeside og derefter lagres lokalt på besøgerens harddisk. I din browser kan du vælge en indstilling, som gør, at du får en besked, før en hjemmeside sender en cookie til din computer. Du kan derefter vælge at acceptere eller afvise cookien. Du kan også vælge ikke at acceptere cookies overhovedet. Da forskellige browsere fungerer på forskellige måder, så kan du søge i din hjælpemenu for at finde indstillingen i din browser.

HVEM KAN FÅ ADGANG TIL DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Dine personlige oplysninger kan blive delt med aktører, som behandler personlige oplysninger på vores vegne, såkaldte databehandlere. Vi udleverer dine personlige oplysninger til følgende;

Andre virksomheder inden for MG. Da MG er en international virksomhed, så kan visse af dine personlige oplysninger udleveres til virksomheder i koncernen, som arbejder i andre lande.

Leverandører af IT-systemer og deres samarbejdspartnere inden for udvikling og support. Disse virksomheder leverer services, tekniske løsninger og platforme til MG’s kunderelationsarbejde.

Leverandører af adresseoplysninger. MG anvender en godkendt leverandør til automatisk indhentning af dine adresseoplysninger hos folkeregisteret.

Samarbejdspartnere, som håndterer betaling. Vi benytter os af leverandører til håndtering af betalinger foretaget af MG’s kunder for at garantere sikre betalingsløsninger.

Øvrige samarbejdspartnere. Hos MG ønsker vi også at kunne tilbyde vores kunder fordele hos nogle af vores samarbejdspartnere. Det betyder, at det kan være nødvendigt at udlevere visse af dine personlige oplysninger, såsom navn, e-mail og mobilnummer, for at du skal have mulighed for at benytte dig af tilbud og fordele hos dem. Tilbud i samarbejde med eksterne partnere vil kun blive sendt af datterselskaber/partnere til MG, og de personlige oplysninger, som udleveres til samarbejdspartnere, anvendes kun til at identificere dig som kunde hos MG.

VIDEREFORMIDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL TREDJELAND

Vi, vores leverandører og samarbejdspartnere behandler som udgangspunkt kun dine personlige oplysninger inden for EU/EØS. I de tilfælde, hvor personlige oplysninger behandles uden for EU/EØS, foreligger der enten en beslutning fra kommissionen om, at det pågældende tredjeland sikrer et passende beskyttelsesniveau eller passende beskyttelsesforanstaltninger, som sikrer, at dine rettigheder er beskyttet. Vi overfører personlige oplysninger til USA støttet af EU-kommissionens klausuler om autoriseret overførsel til tredjelande. Hvis du ønsker en kopi af de beskyttelsesforanstaltninger, som MG har foretaget eller information om, hvor disse er gjort tilgængelige, så kontakt os via de anførte kontaktoplysninger.

HVOR LÆNGE GEMMER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Vi behandler aldrig dine personlige oplysninger i længere tid, end hvad der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, bestemmelser, praksis eller myndighedsbeslutninger. Data kan eksempelvis gemmes længere, hvis det kræves af den svenske forbrugerlov eller regnskabslov. De personlige oplysninger gemmes og behandles i MG’s IT-system. Oplysninger vedrørende dine køb gemmes i 36 måneder ved samtykke, ellers i 6 måneder.

Du kan kontakte os når som helst og tilbagekalde dit samtykke samt anmode os om at fjerne dine personlige oplysninger.

DINE RETTIGHEDER

I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning har du ret til at få information om, hvilke personlige oplysninger vi behandler om dig samt anmode om at få rettet dine personlige oplysninger.

Under visse forudsætninger, for eksempel hvis du tilbagekalder dit samtykke, protesterer mod vores behandling eller mener, at behandlingen ikke er nødvendig til de angivne formål, har du også ret til at anmode om sletning eller begrænsning af dine personlige oplysninger eller gøre indsigelse mod vores behandling.
Under visse forudsætninger har du også ret til at få udleveret de personlige oplysninger, der vedrører dig, og som du har givet til os, i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse til en anden dataansvarlig.

Du har ret til når som helst at tilbagekalde dit samtykke, helt eller delvist, til behandling af personlige oplysninger med virkning fra det tidspunkt, tilbagekaldelsen foreligger. Du har også ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandling af dine personlige oplysninger til direkte markedsføring og profilering.

Al kommunikation og alle foranstaltninger, som MG gennemfører i forbindelse med dine rettigheder, er gratis. Ved åbenlyse ubegrundede eller urimelige anmodninger forbeholder MG sig retten til enten at opkræve et rimeligt gebyr til dækning af administrationsomkostningerne for at afgive disse oplysninger, gennemføre den ønskede handling eller nægte at imødekomme anmodningen.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personlige oplysninger, har du ret til at indgive en klage til det svenske datatilsyn, Datainspektionen, eller anden kompetent tilsynsmyndighed, som fører tilsyn med virksomheders håndtering af personlige oplysninger.

KONTAKT

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder som nævnt ovenfor eller ønsker at komme i kontakt med os i forbindelse med vores behandling af dine personlige oplysninger, så kontakt MG’s kundeservice via et af nedenstående telefonnumre.

Danmark: +45 33 16 37 00
Sverige: +46 771-13 43 00
Norge: +47 23 22 65 90

MG’s databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes via:
Personuppgiftsombudet, Moment Group AB
Trädgårdsgatan 2
411 08 Gøteborg

Denne information om behandling af personlige oplysninger blev oprettet af MG den 2018-05-22.