Dansk kulturikon

Historie

Cirkusbygningen

Cirkusbygningen er i dag den ældste af sin art i Europa. Den blev indviet ved en stor folkefest i København den 8. maj 1886 og har siden huset diverse danske og internationale cirkus. Siden 2003 har Wallmans Dinnerparty hørt hjemme i Cirkusbygningen.

Et godt køb

Det var tømrermester Fritz Petersen, som i 1884 købte grunden i Jernbanegade ved Axeltorv for 954.000 DKK. Cirkusbygningen blev herefter opført efter en tegning af arkitekt H.V. Brinkopff, og den udvendige smukke væddeløbsfrise er udført af billedhuggeren Frederik Hammeleff.

På denne tid rådede Cirkusbygningen over et større grundareal. Grunden strakte sig helt op til Studiestræde, hvor man kunne finde staldbygninger til alle de forskellige cirkusdyr, som elefanter, giraffer og heste. Helt ud mod Axeltorv indrettede man Artistcaféen, hvor gæsterne kunne hygge sig i forestillingens pauser. Artistcaféen eksisterer stadig, og ligesom dengang anvendes den i dag af Cirkusbygningens og Wallmans gæster.

Branden i København 1914

I foråret 1914 opstod der en brand i Cirkusbygningen, men da brandsprøjterne ankom, var det for sent. Efter 3-4 timer i ilden var der kun fundament, ydermure og portal tilbage. Heldigvis var bygningen tom under branden, så der skete kun materiel skade.

Allerede året efter i 1915 blev Cirkusbygningen genopbygget. Denne gang som Danmarks første jernbetonkonstruktion. Arkitekt Holger Jacobsen påtog sig denne opgave i samarbejde med rådgivende ingeniør Cock-Clausen. Ydermurene og frisen på den oprindelige bygning blev bevaret.

Cirkus gennem tiden

Om sommeren var Cirkusbygningen hjemsted for internationale og danske cirkus, og om vinteren blev bygningen brugt til teater, pantomimer og balletter. I 1937 overtog “World Cinema” aktiviteten om vinteren.

I løbet af historien har rigtig mange danske og internationale cirkus haft deres gang i Cirkusbygningen, herunder Renz, Busch, Wulff, Beketow og Cinicelli af den internationale slags, og Cirkus Schumann, Cirkus Miehe og Cirkus Benneweis af de danske cirkusdynastier. Sidstnævnte Cirkus Benneweis præsenterede deres første forestilling i 1970, men der var på dette tidspunkt stor debat og usikkerhed omkring Cirkusbygningens fremtid.

Kampen for Cirkusbygningen

Som følge af debatten omkring nedrivning af Cirkusbygningen, indledte Cirkus Benneweis i starten af 1970´erne en kampagne for bevarelse af bygningen med støtte fra aktive politikere og den samlede danske presse. Kampagnen fik så stor folkelig og politisk opbakning, at Københavns Kommune opkøbte bygningen i 1974 af varehuset ANVA.

I 1982 gik Københavns Kommune i gang med en omfattende og omhyggelig renovering af Cirkusbygningen for at bringe bygningen tilbage til dens oprindelige udseende. Det har medvirket til at fremhæve Cirkusbygningens særegne arkitektur med den enorme kuppel, de buede gange, den festlige foyer, de kulørte sæder og den særlige cirkusatmosfære; det hele desuden meget vellykket understreget af arkitekt Verner Pantons unikke farvevalg.

Efter restaureringen blev såvel Cirkusbygningen som Verner Pantons farveskala fredet, og dermed var Cirkusbygningens fremtid sikret, som en betydelig del af Københavns kulturliv.

Cirkus Benneweis fortsatte sine forestillinger i Cirkusbygningen frem til 1990.

Cirkusbygningen i det 21. århundrede

Efter renoveringen udliciterede Københavns Kommune driften til Tivoli (1984-1996) og Parken (1997-2002). I 2003 overtog den svenske entreprenør Hasse Wallman (født 1936) driften i Cirkusbygningen. I 2009 blev Wallmans en del af underholdningskoncernen Moment Group, som to år senere i 2011 købte Cirkusbygningen af Københavns Kommune. Den 1. maj 2014 overtog Balder bygningen og indgik samtidig en lejekontrakt med Wallmans / Moment Group.

Siden 2003 har man kunne opleve Wallmans Dinnerparty (tidligere Wallmans Dinnershow) i det københavnske kulturikon. 

Foruden Wallmans Dinnerparty spiller Cirkusbygningen i dag også en rolle for det danske og internationale erhvervsliv. Cirkusbygningen kan huse faglige og sociale arrangementer med alt fra 200 til 1000 gæster, og er derfor et oplagt venue for såvel firmafester, award shows og jubilæer som kongresser, konferencer og møder.